Effin - Spin Cycle

Amidst - Voices (Apollo)

Kotori - Mintflake

Voltapix - Asylum

VINAI - Rise Up (Apollo)