Effin - Spin Cycle

Amidst - Voices (Apollo)

Kotori - Mintflake

Alan Walker - Faded

Voltapix - Asylum